Права за интелектуална собственост

Съдържанието на този сайт, формата, текста, графиката, логото, иконките, изображенията,  аудио файлове, цифрови изтегляния, компилации на данни и софтуер, са собственост на Инженеринг Дизайн ЕООД, неговите представители или неговите доставчици на съдържание и са защитени от законите на Република България, както и международните закони за авторското право и базите данни.

Всички материали, включени в този сайт  са собственост на Инженеринг Дизайн ЕООД.

Използването на този сайт не дава на потребителя права за препродажба или търговско използване на съдържанието му.

Потребителите нямат право да събират или използват списъци, описания и цените на продуктите, търгувани от Инженеринг Дизайн ЕООД, да направят копие на този сайт или съдържанието му.

Всяко изтегляне или копиране на информация за акаунт в полза на друг търговец, както и използването на автоматични устройства или друг начин на придобиване за извличане на данни е строго забранена без изричното писмено съгласие на Инженеринг Дизайн ЕООД.

Достъп, използване на този уеб сайт не дава на потребителя правото да възпроизвежда, дублира, копира, продава, препродава, посещава или по друг начин да използва с всякаква търговска цел този сайт и всяка част от него, без изричното писмено съгласие на Инженеринг Дизайн ЕООД.

Потребителите нямат право да използват логото, марка или друга графика на сайта, без изричното писмено съгласие на Инженеринг Дизайн ЕООД.