Сканиране без обработка на изображението

формат

А4

А3

цена

0.50 лв

1.00 лв


Некролози, Възпоменания

Изработване

Корекция на съществъващ

2.00 лв.

1.00 лв.

Разнообразие от образци с рамки, стихове и оформление.

Ламиниране

Джоб ламинат

А3

А4

А5

под А5

Цена

2.00 лв

1.00 лв

0.60 лв

0.40 лвЗАБЕЛЕЖКИ:
1. За количества над 50 бр. -% отсъпката се договаря за всеки артикул по отделно
2. Цените могат да бъдат променяни без предупреждение.